Zoeken

Jan Bos, JB Besturingstechniek: “Het enthousiasme is prachtig”

Dertig jaar geleden richtte Jan Bos JB Besturingstechniek op, een bedrijf in de industriële automatisering met circa veertig medewerkers. Op verzoek van NHL Stenden heeft hij meegewerkt aan de nieuwe, duale Ad-opleiding Industriële automatisering & Robotica. “Het was geweldig om invloed te krijgen op de inhoud van de opleiding! Ook leidde de relatie met de hogeschool tot het aantrekken van hun afstudeerders, iets wat ik al lang wenste.”

Sinds hij vier jaar geleden toetrad tot het ontwikkelteam, is er veel veranderd, aldus Jan Bos. “Voorheen was er geen contact. Tegenwoordig spreek ik geregeld docenten en studenten van de hogeschool. Elk halfjaar komt er wel weer een nieuwe afstudeerder bij ons werken; precies de instroom waaraan ik behoefte had.

Corona

Het ontwikkelen van de opleiding gebeurde middenin de Corona-tijd en heeft twee jaar geduurd. Via MS Teams overlegden we regelmatig met elkaar, zo’n vijf à zes docenten en zo’n vijf à zes mensen uit het werkveld. Het moest een toekomstgerichte opleiding worden. Als bedrijven leverden we veel input over de te verwachten ontwikkelingen in de industriële automatisering. Ik adviseerde bijvoorbeeld om Robotica op te nemen in de opleiding. Andere onderdelen die zijn opgenomen op aanraden van bedrijven, zijn onder andere: het programmeren van PLC’s (elektronische apparaten in de vorm van een digitale computer) en het tekenen met Eplan.

""Elk halfjaar komt er wel weer een nieuwe afstudeerder bij ons werken; precies de instroom waaraan ik behoefte had.""

Jan Bos

Potentie

Ik had zelf al direct twee medewerkers op het oog voor de opleiding: Levi Kroon en Rienk Tjepkema. Ze waren net klaar met het mbo en ik zag veel potentie bij hen om door te groeien. Beiden volgen nu deze ‘Mkb-route in het hbo’. Het enthousiasme over de opleiding en hun werk is prachtig! Vanuit JB Besturingstechniek hebben ze een eindverantwoordelijke begeleider, Joost Molenaar, en een wisselende begeleider afhankelijk van het onderwerp in het leertraject. Elke maandag bespreken Levi, Rienk en Joost hoe alles gaat. Joost is regelmatig op de hogeschool voor overleg met de coach vanuit de opleiding.

Bedrijfscultuur

Met veel plezier doe ik de HRM in ons bedrijf. Ik ben erg trots op het team dat we steeds hebben gehad de afgelopen dertig jaar. Ik heb een bepaalde bedrijfscultuur voor ogen en die bewaak ik samen met mijn vrouw. Onze cultuur houdt in: zelfstandig werkende mensen, aangezien de grootste afdelingen bestaan uit zelfsturende teams. Daar past een bepaald type mens bij met zelfdiscipline, leergierigheid en enthousiasme voor het vak. Ik word er zelf blij en enthousiast van. Bij die cultuur hoort dat ons bedrijf zich bewust richt op de complexere besturingen. Een groot deel van de medewerkers heeft een functie op hbo-niveau. Zij hebben uitdagend werk nodig, waar ik voor zorg. Het is een belangrijke reden waarom mensen lang bij ons blijven: gemiddeld achttien jaar. Daarnaast houden we de sfeer goed in de gaten.

""Andere bedrijven kan ik aanraden om mee te doen met het opzetten van duale trajecten in het hbo. Het is een bijzondere kans als je mee kunt doen; je hebt invloed op de inhoud.""

Jan Bos

Doorgroeien

Het is mooi om te zien hoe medewerkers zich ontwikkelen binnen het bedrijf. Vaak beginnen ze op een mbo niveau 3/4-functie in de paneelbouw en assemblage, en groeien ze door naar engineering, wat een hbo-functie is. Groot voordeel daarvan is dat ze zelf hebben gezien waar je tegenaan loopt in de assemblage. Scholing van medewerkers is gebruikelijk in ons bedrijf, het is inherent aan de sector Industriële Automatisering. Elk kwartaal komt er wel een leverancier langs, zoals Siemens of Pilz, om een training geven over de nieuwste ontwikkelingen. Ook zijn er meerdaagse trainingen voor medewerkers bij leveranciers.

Maximale uit jezelf halen

Ik vind het belangrijk dat mensen het maximale uit zichzelf halen als het om hun opleiding gaat, zeker als ze nog jong zijn. Iedereen die de vierjarige bachelor kan doen, raad ik aan die te gaan doen. Maar als je gewoon aan het werk wilt na het mbo – en je het hbo misschien wel kunt maar (nog) niet wilt – kan een duale, tweejarige Ad-route interessant zijn. Het had iets voor mij kunnen zijn. Ik begon met de hbo-opleiding Computerkunde na de MTS, het technische mbo, maar hield het na anderhalf jaar voor gezien. Ik was wel klaar met leren, wilde aan het werk. Jaren later heb ik de studie in de avonduren weer opgepakt en op mijn 37e haalde ik alsnog het hbo.

Bijzondere kans

Andere bedrijven kan ik aanraden om mee te doen met het opzetten van duale trajecten in het hbo. Het is een bijzondere kans als je mee kunt doen; je hebt invloed op de inhoud. We geven nu gastcolleges op NHL Stenden over de cameratechnologie Vision. Ik hoop dat het contact zich verder ontwikkelt en dat hbo-docenten bij ons bedrijf komen voor een stage of om zich bij te laten spijkeren over een onderwerp. De kennisuitwisseling is mooi en goed, we zijn er allemaal bij gebaat.”