Zoeken

Over deze site

Maatschappelijke uitdagingen op het gebied van arbeid en scholing vragen om creatieve en gedurfde oplossingen. Het programma ‘Mkb-route in het hbo’, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), MKB-Nederland en de Vereniging Hogescholen, is zo’n oplossing.

Werkplek de basis

In dergelijke werkend leren trajecten is de werkplek de basis en belangrijkste leeromgeving, waar het ‘schoolse’ leren omheen wordt vormgegeven. Anders dan in het eerder uitgevoerde project is het idee nu om ook aan te sluiten bij de uitdagingen rondom ‘Leven Lang Ontwikkelen’ en wordt de hbo-opleiding voor de Associate Degree (naast de bachelor uit het oorspronkelijke experiment) ook in deze ontwikkeling meegenomen.

Leren en werken in het mkb

De ‘Mkb-route in het hbo’ is dus een variant op bestaande hbo-opleidingen. Het eindniveau, het diploma, de titel, de naam van de opleiding en de studielast zijn wel hetzelfde als die van de gewone bachelor of Associate degree (Ad). En de student moet ook, net als in de reguliere opleiding, een afstudeeropdracht maken. Het bijzondere van de mkb-route is dat de student tijdens de opleiding leert en werkt in het mkb.

Voordelen

Samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf (mkb) en het hoger beroepsonderwijs (hbo) biedt allerlei voordelen voor zowel mkb bedrijven, als voor studenten en hogescholen. Zo kunnen bedrijven langs die weg hoogopgeleide mensen aantrekken en daarmee hun kennispositie verbeteren. Hbo-studenten krijgen de kans een interessante baan in het mkb te bemachtigen én zich optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De hbo-opleidingen kunnen hun relaties met bedrijven in het mkb intensiveren, hun netwerk vergroten en hun opleidingen innoveren. En werkenden kunnen door deze route hun arbeidsmarktpositie verbeteren.

Programmateam

Het programmateam van de Mkb-route in het hbo bestaat uit:

  • Birgitte van Don (PTvT)
  • Erica Wortel (PTvT)
  • Gertrud Van Erp (MKB-Nederland / VNO-NCW)
  • Leon Jansen (PTvT)
  • Patrick Leushuis (Ministerie OCW)
  • Petra Post (Vereniging Hogescholen)
  • Jelle Bax (Ministerie EZK)
Een nieuwe route aanmelden

Wil je contact met ons opnemen om een nieuwe Mkb-route in het hbo aan te melden? Dat kan! Klik in dat geval hier om het aanmeldformulier te openen.

Communicatietoolbox

Je bent partner binnen het programma of binnen één van de routes van de Mkb-route in het hbo – en je wilt graag helpen om de Mkb-routes nog bekender te maken? Graag! We hebben een communicatietoolbox samengesteld om je daarbij alvast een beetje op weg te helpen. Klik hier om die te downloaden.