Zoeken
Handreikingen

Voor leidinggevenden en HR-professionals

Het is belangrijk dat leidinggevende en hr-professionals leraren ondersteunen bij hun ontwikkeling. Niet alleen tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek, maar continu. Start het gesprek en maak duidelijk wat er allemaal kan op school of binnen het bestuur. Dat gesprek hoeft niet meteen concreet te worden: alleen al het praten over ontwikkeling en mogelijkheden, stimuleert al.

Huiverig dat goede mensen weg zullen gaan als ze weten welke stappen ze zouden kunnen zetten? Als je ontwikkeling van leraren niet stimuleert, zullen ze – zeker de goede leraren – in ieder geval weggaan. Zij hebben immers gekozen voor het vak leraar omdat het onderwijs per definitie draait om leren. Van leerlingen, maar ook van de professionals in de school.

Bij de verhalen en perspectieven staan tips en handreikingen. Hieronder staan algemene handreikingen en tips hoe je als leidinggevende en/of HR-professional leraren kunt helpen ontwikkelen.

Handreikingen

Hieronder staan tips en handreikingen om je te helpen de volgende stap te zetten.

Tips

Maak expliciet duidelijk wat er mogelijk is op school. Leg dit ook uit aan leraren die daar niet zelf over beginnen.

Benadruk dat de leraar altijd zelf het heft in handen heeft. Praten over stappen zetten kan altijd, het hoeft niet meteen concreet te worden (maar dat kan wel, natuurlijk!).

Stap over je angst heen dat goede mensen weg zullen gaan als je met ze praat over hun loopbaan. Als je ze niet stimuleert in hun ontwikkeling, gaan ze zeker weg.